Osvědčení SŽDC

Naše panely splňují

 • Č. 534/2016 - O13
 • Požadavky Obecných technických podmínek - Protihlukové stěny
 • Požadavky zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011
 • Firma INPROKOM s.r.o. dodávající uvedené výrobky se zavázala dodržovat ustanovení Technických podmínek dodacích č.512016 - INPROKOM s.r.o. a je oprávněna dodávat protihlukové stěny pro stavby železničních drah

 

 

 

 

 

POVOĹOVACÍ LIST ŽSR

 • Č. 39/16-ŽS
 • Dielce protihlukových stien z hliníku BUDAN h500 Reflex, h500A Standard, h500 A PA, h500 Hard a dverné panely INP 85 a INP 86

 

 

 

 

 

 

Posouzení o vlastnostech výrobku

 • Č. 1390-CPR-0195-2014/Z
 • Hliníkový protihlukový panel BUDAN h500A standard - jednostranně pohltivý

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení o vlastnostech výrobku

 • Č. 1390-CPR-0235-2014/Z
 • Hliníkový protihlukový panel BUDAN h500 HARD - jednostranně pohltivý
 • Hliníkový protihlukový panel BUDAN h500A PA - oboustranně pohltivý