Oktagonální pohlcovač hluku

Akustický prvek přidaný na vrchní část zařízení pro snížení hluku s cílem přispět k útlumu zvuku především modifikací difrakčního zvukového pole.

Oktagonální pohlcovač hluku tvoří rourovité těleso, zčásti perforované, s vloženým pásem  minerální plsti objemové hmotnosti 100 kg/m3.

Vlastní těleso oktagonu se pásovinou upevní na ocelový sloup protihlukové stěny.