Panely z recyklovaného plastu

Za použití recyklovaných směsových plastů na výrobu protihlukových panelů získala firma INPROKOM s.r.o.

1. místo v soutěži MŽP ČR a MZ ČR „Ekologický projekt roku 1996“. Ve výrobním sortimentu je 23 typů panelů.

 

Základní typy:

 • Na lícové straně se svislými latěmi
 • Na lícové straně s kari sítí, žárově zinkovanou

Akustické parametry protihlukových panelů

 • Jednostranně vysoce pohltivé - kategorie (A3/B3): dLr = 37 dB, dLα = 9/11 dB
 • Jednostranně velmi vysoce pohltivé - kategorie (A4/B3): dLr = 37 dB, dLα = 12/16 dB
 • Odrazivé - kategorie (A0/B3): dLr = 35 dB

Rozměry panelů

 • Základní rozměr je 4 x 2 m, 4 x 1,5 m a poloviny výšek těchto rozměrů, tj. 1,0 m / 0,5 m a 0,75 m.
 • Panely délky až 6 metrů (max. výška 1,2m).
 • Výškové změny trasy řešíme výrobou panelů přechodového typu (lichoběžník)

Jakost a vlastnosti

 • Panely jsou barevně stálé, nepodléhají hnilobě a korozi, odolnost teplotám v rozmezí -50 až +80 0C.
 • Základní barva je čokoládově hnědá, další barvy lícových latí jsou cihlově červená, šedá a zelená (za příplatek).

Životnost

 • Životnost panelů je min. 30 let
 • Spojovací prostředky jsou z nerezové oceli, ocelové výztuhy jsou žárově zinkovány
 • Vzhledem k vysoké životnosti se pravidelná údržba nepředpokládá

Způsob likvidace

 • Všechny použité materiály jsou plně recyklovatelné, a proto je nutné po demolici předat příslušné firmě k likvidaci.
 • Likvidace plastových komponent je bezodpadová – všechny staré výrobky jsou kompletně zpracovány na nové.