Akustické_obklady

Akustické obklady povrchů  z hliníkových plechů

Tato technologie dodatečného obkladu je aplikována všude tam, kde hluk překračuje povolené limity a postačí přiléhající plochu pohltit. 

Na očištěný povrch plochy se pomocí hmoždinek připevní hranoly, do vymezených rámů se osadí desky s minerální plstí a hliníkovým překrytím. Po osazení následujícího pole se přišroubuje krycí ocel.profil 

Typ obkladů:

  • Vysoce pohltivý (A5/B3). 
  • Odrazivý plný
  • Odrazivý děrovaný 

Tyto obklady lze navíc s úspěchem opatřit popínavou zelení.

 

Akustické parametry protihlukových panelů:

  • (A5/B3) jednostranně vysoce pohltivé dLr = 25 dB, dLα = 16 dB
  • (A0/B3)  odrazivý dLr = 25 dB

 

Jakost a vlastnosti

  • Panely dodáváme v široké škále barev dle RAL.
  • Panely jsou barevně stálé díky povrchové UV ochraně.
  • V ceně panelů je ochrana antigrafitti.

Životnost 

  • Spojovací prostředky jsou z nerezové oceli a jsou žárově zinkovány,
  • Životnost obkladu je min. 30 let