Rozšiřujeme naše služby v oblasti servisu protihlukových stěn.

Celá řada stěn, u nichž již skončila záruka, potřebuje projít, prohlédnout a provést:

  • Drobné opravy, aby devastace stěn / akustických polí /dveří zbytečně nepokračovala. Mnohdy jsou panely poškozené nehodou, vandalismem, požárem, nebo třeba posprejované. Leckdy tak stačí opravdu včasný zásah, aby stěny/panely vypadaly dále stále dobře.
  • Výměnu panelů za nové. V rámci kompletní výměny akustických výplní po jejich dožití zajišťujeme i diagnostiku ostatních prvků stěny - stojek, dveří, soklových panelů.

Naši nabídku pojímáme jako komplexní řešení - od zajištění akustického měření, diagnostiku prvků konstrukce, projektové práce a dodávku prvků - panelů s jejich montáží, včetně autorského dozoru projektanta.

Od roku 2014 nabízíme i ochranu zejména nově instalovaných průhledných výplní před sprejery, která umožňuje až 10 ti násobnou možnost odstranění graffiti z 1 místa panelu.

V rámci pozáručního servisu protihlukových stěn nabízíme kromě oprav panelů i odstraňování graffiti na dopravních stavbách. Mobilní souprava s ohřevem vody slouží i k průmyslovému mytí ploch (nástupiště, přístřešky,..)