Většina odborné i laické veřejnosti má protihluková opatření v podobě protihlukových stěn spojená hlavně s prostředím dopravní infrastruktury, a to ať už v okolí silnic a dálnic, nebo v blízkosti železničních tratí. O tom jsme psali v čísle 06-07/2015 časopisu Stavebnictví

Celý Článek

Podíváme-li se na problematiku hluku z historického hlediska, můžeme říci, že i když nás tento škodlivý důsledek nárůstu hlavně hustoty dopravy ovlivňoval skoro celou druhou polovinu dvacátého stolení, první ucelené mapování hluku v Evropě proběhlo až v roce 2007. To prokázalo, že až 40% evropské populace je vystaveno zdraví škodlivým hodnotám hluku.

Celý Článek

Je skoro až povinností naší firmy, připojit se k Mezinárodnímu dni boje proti hluku, jelikož právě nadměrný hluk naši civilizaci v posledních desetiletí stále častěji ohrožuje. Není náhodou, že si toto riziko připomínáme hned tři dny v roce 8.4., 11.4. a 12.4. Proč byste měli tomuto problému věnovat pozornost i vy?

Celý článek

V roce 2015 se na internetu objevil článek, věnující se protihlukovým stěnám v blízkosti železnic s názvem „Protihlukové království. Místo krajinou jezdí vlaky mezi betonem“. Článek je laděn negativně a poukazuje na to, že sami železničáři z PHS radost nemají, ale nařízení hygieniků, je nařízení hygieniků...

Celý článek

Častým dotazem  projektantů, investorů či správců komunikací  při našich presentacích je cenové porovnání s ostatními typy akustických  výplní, běžnými na českém trhu. 

Přikládáme Srovnávací tabulku cen - podkladem je „Katalog popisů a směrných cen stavebních prací“, (vydaný ÚRS Praha 2017, oddíl 822-1 Komunikace pozemní a letiště, cenová úroveň 2017). Z katalogu   jsou do Srovnávací tabulky uvedeny ceny pro stejné délky prvků (do 4,0 m) a stejné výšky protihlukové stěny (přes 2,5m do 3,5m). 

Celý článek