Častým dotazem  projektantů, investorů či správců komunikací  při našich presentacích je cenové porovnání s ostatními typy akustických  výplní, běžnými na českém trhu. 

Přikládáme Srovnávací tabulku cen - podkladem je „Katalog popisů a směrných cen stavebních prací“, (vydaný ÚRS Praha 2017, oddíl 822-1 Komunikace pozemní a letiště, cenová úroveň 2017). Z katalogu   jsou do Srovnávací tabulky uvedeny ceny pro stejné délky prvků (do 4,0 m) a stejné výšky protihlukové stěny (přes 2,5m do 3,5m). 

Srovnávací tabulka cen (ÚRS, CÚ 2017-1)

 

 

 

 

                Ceny akustických výplní (Kč/m2)

 

 

 

 

Typ materiálu panelu

odrazivý

jednostranný

oboustranný

Váha 

délka pole do 4,0m  

   výška pole    přes 2,5 do 3,5m

(kg/m2)

betonové (odrazivé)

2970

 -

 -

276

železobetonové systémy/keramika (Liadur, Silent,..)

 

3410

3660

326

recyklovaný  plast (INP, Hampped, DSH,..)

2970

3200

3570

40-70

PVC

3130

3580

3880

36-42

hliníkové systémy ( BUD MASZ, Roman, Alumero..)

2190

2280

2530

16-26

dřevocementové systémy (Prefa Akustik, Velox, MFC ..)

 

od 3760

 

254-276

průhledné - PMMA, tl. 10 mm, čiré

5500

 

 

12

Z tabulky je patrné, že hliníkové panely jsou minimálně o 1/3 levnější, než ostatní materiály. Panely projdou i optikou hodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídky, nikoliv pouze jen kritériem nejnižší ceny panelu. Pokud je hlavním kritériem výběrového řízení nejnižší cena proč se tedy staví protihlukové stěny převážně ze železobetonových či dřevoštěpkových systémů?   

Využití hliníkových panelů

Panely jsou určeny k realizaci protihlukových stěn/opatření pro použití v exteriéru:

 • k omezení hluku z frekventovaných komunikací - dálnic a železnic,
 • ke snižování hluku z průmyslových agregátů, technologických celků - s velkou výhodou nízké váhy se výborně uplatní na střechách objektů,
 • jako akustické/neakustické obklady  fasád průmyslových objektů.

Dálnice D5 - oprava PHS

Výhody hliníkových panelů

S probíhajícím vývojem posledních let se začínají stále více prosazovat i na českém trhu výhody protihlukových stěn z hliníkových panelů:

 • dlouhá životnost - ze všech běžně používaných materiálů jedna  z nejvyšších, 
 • nízká hmotnost (16 -26 kg/m2), díky níž lze s panely z hliníku velmi dobře manipulovat i v obtížně přístupných terénech. Nízká hmotnost panelů je tak často rozhodující při volbě materiálu pro opravy protihlukových stěn na provozovaných úsecích, kdy i rychlost výměny akustických výplní by měla být  jedním ze zásadních kritérií  pro zajištění bezpečnosti řidičů, 
 • výborné akustické parametry (kategorie A5/B3), 
 • bezúdržbovost - pro budoucího správce velký přínos,
 • široká barevná škála (podle RAL) uspokojí i náročné architektonické požadavky, 
 • ošetření povrchů antigraffiti úpravou = účinná ochrana proti sprejerům,
 • prostupnost panelem pro integrovaný záchranný systém (IZS) do 2 minut,
 • nízká cena panelů – díky snadné, rychlé a na zdvihací mechanismy nenáročné montáži se dostáváme na bezkonkurenční ceny 

Technické parametry výrobků 

Hliníkové panely BUDAN h500 výrobce BUD MASZ R  jsou od roku 2004 vyráběny jako odrazivé, jednostranně a oboustranně pohltivé ( vyráběné v několika druzích dle požadovaného zatížení).

Pohltivá vrstva je tvořena minerální vatou, zajišťující akustickou kategorii A5/B3. Hliníkové panely jsou opatřeny finální barevnou úpravou ve formě organického nástřiku již z hutí- v základní ceně je i antigraffiti úprava. 

Rozměry panelů:  délka  až 5 m, skladebná výška 500 mm, šířka 125 mm, atypická výška  od 0,25m.  Panely lze montovat do železobetonových i ocelových stojek (od velikosti HEA/B 160).

Povolení / schválení 

Oznámený subjekt   potvrzuje shodu deklarovaných vlastností posuzovaných výrobků s výsledky zkoušek výrobku podle použitých článků a přílohy ZA EN 14351-1+A1:2010. Hliníkové panely BUD MASZ R splňují všechna kritéria pro umístění jak na silnicích/dálnicích, tak na železnicích. Kapacita výroby je 1500 m2 panelů denně! Od roku 2004 bylo dodáno na stavby v celé EU přes  1 000 000 m2 těchto panelů. 

Panely mají platné Osvědčení SŽDC a Povolovací list ŽSR.

Závěr

Článek představuje hliníkové panely nejen v rovině technických parametrů, ale i  z pohledu cenového porovnání s ostatními typy používaných akustických materiálů v oblasti dopravního stavitelství.  

Na otázku, proč jsou naše dálnice drahé, jistě hledáme už dlouho odpověď ……