V roce 2015 se na internetu objevil článek, věnující se protihlukovým stěnám v blízkosti železnic s názvem „Protihlukové království. Místo krajinou jezdí vlaky mezi betonem“. Článek je laděn negativně a poukazuje na to, že sami železničáři z PHS radost nemají, ale nařízení hygieniků, je nařízení hygieniků...

Nicméně bychom rádi uvedli na pravou míru několik tvrzení, uvedených v článku. Autor zde například tvrdí, že protihlukové stěny jsou nejenom neestetické, ale jsou hlavně nebezpečné. Argumentace typu, že tam, kde stěna není, projde člověk jednodušeji, než tam, kde je, je tak nějak logická, pokud neumíte jako kouzelníci procházet skrz. Tak například hliníkové panely mají prostupnost v případě zásahu složek integrovaného záchranného systému pouze 1,5 minuty. PHS jsou stavěny v místech, kde brání nadměrnému hluku z tratí, který by zasahoval do místní zástavby a ohrožoval tak na zdraví jejich obyvatele. O této hrozbě si můžete přečíst v našem předchozím článku, věnujícímu se Mezinárodnímu dni boje proti hluku.

Jedním z hlavních problémů, na které musíme diskutující upozornit, je zobecnění pojmu protihluková stěna. Protihlukových výplní je řada typů a například hliníková varianta PHS oproti stěně z betonu je až o 1/3 levnější a výstavba či oprava stěn tak mnohem rychlejší. Bohužel, stejně jako spousta diskutujících čtenářů pod článkem, si někteří nedovedou představit, jak nebezpečný a obtěžující může hluk projíždějících vlaků za prakticky nepřetržitého provozu být. I přesto lze panu Sůrovi, který si ve svých tématech na PHS stále stěžuje, dát v  jednom za pravdu, a to že betonové stěny lze nahradit, levnějšími a účinnějšími variantami, jako například právě z hliníku. Proč jsme se dostali k napsání tohoto článku? Protože nechceme, abychom v očích neodborné veřejnosti byli, jakožto dodavatelé protihlukových řešení, vhozeni do jednoho pytle. Nestaví se zbytečné PHS, ale protihlukové stěny tu jsou pro vaši bezpečnost a hlavně klidné žití.