Zdrojů hluku na železnici je mnoho, obecně do zdrojů hluku v železniční dopravě zahrnujeme hluk sběrače, aerodynamický hluk, hluk valivý a hluk hnacího stroje. Nejvíce ovlivňuje hladinu hluku rychlost projíždějícího vlaku, kdy při rychlostech pod 60 km/h je nejvíce znát hluk hnacího stroje. Při rychlostech 60-200 km/h se jedná o hluk valivý, který je závislý hlavně na stavu kolejnic a při rychlostech nad 200 km/h je dominantním aerodynamický hluk.

I když lze docílit snížení hladiny hluku pomocí úpravy podvozku nebo terénní úpravou tratě, stále je tou nejúčinnější pasivní ochranou výstavba protihlukových bariér či instalace dalších akustických prvků. Mezi metody zefektivnění protihlukové ochrany počítáme například obnovu dožilých výplní protihlukových stěn novými materiály, akustické obklady povrchů, a to panely z hliníku (nejvyšší akustické kategorie A5/B3) či instalaci oktagonů, tedy dodatečných akustických prvků na PHS. SŽDC 1) uvádí, že protihlukové stěny jsou instalovány pouze u 2,5% tratí v ČR (údaj z roku 2017). A tak doufáme, že se situace na našich tratích začne zlepšovat, když se finanční prostředky do SFDI pro rok 2019 oproti roku 2018 navyšují o ¼, tedy na 80 mld Kč. Dobrá zpráva !!

 

ZDROJE:

1) https://zdopravy.cz/238-kilometru-protihlukovych-zdi-podel-zeleznice-rust-zpomaluje-szdc-otestuje-dalsi-nizke-clony-7163/