Častým dotazem  projektantů, investorů či správců komunikací  při našich presentacích je cenové porovnání s ostatními typy akustických  výplní, běžnými na českém trhu. 

Přikládáme Srovnávací tabulku cen - podkladem je „Katalog popisů a směrných cen stavebních prací“, (vydaný ÚRS Praha 2017, oddíl 822-1 Komunikace pozemní a letiště, cenová úroveň 2017). Z katalogu   jsou do Srovnávací tabulky uvedeny ceny pro stejné délky prvků (do 4,0 m) a stejné výšky protihlukové stěny (přes 2,5m do 3,5m). 

Celý článek
Page 2 of 2