Akustické_obklady2

Akustické obklady povrchů

Technologie dodatečného obkladu je aplikována všude tam, kde hluk překračuje povolené limity a postačí přiléhající plochu zpohltit.

Obklady lze s úspěchem opatřit popínavou zelení.

Obklady provádíme jako:

Akustické:

  • kategorie A5/B3 (z panelů hliníkových)
  • kategorie A4/B3 (obklad pomocí rastru z recyklovaného plstu s kari sítí)

Neakustické:

  • plné z hliníkového plechu
  • děrované z hliníkového plechu

 

 

Akustické_obklady